На главную Аккаунт Файлы Ссылки Форум Учебник F.A.Q. Skins/Themes Модули
Поиск
Блок основного меню

    Banderia Prutenorum
    Литовская Метрика

Блок информации сайта
Администрация
Deli2Отправить Deli2 email

memorandum
Рекомендовать нас
Посетители сайта
2005/10/14 12:40:36 | List Xięcia Radziwiłła Hetmana w. lit. do Xiędza Jerzego Tyszkiewicza. Bisk. wileńsk. Dan d. 8 Augusti 1654.
Раздел: LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654. | Автор: Deli2 | Рейтинг: 2.00 (1) Оценить | Хитов 2859
/112/

List Xięcia Radziwiłła Hetmana w. lit. do Xiędza Jerzego Tyszkiewicza. Bisk. wileńsk.

      Jakom od przedsięwziętej pod Mścisław, i tam rozprawienia się z nieprzyjacielem imprezy odstąpić, i powrót uczynić musiał, krótko oznajmię W. M. Panu.— Że lubo i przeprawy nieprzebyte, ustawicznemi niepogodami zepsowane, wielkie mi czyniły opóźnienie, i wiedziałem za pewne, że nieprzyjacielowi, już po zdobyciu, wysieczeniu i spaleniu Mścisławia, (czego nullo negotio dokazał, bo wszytka ślachta zaraz za podstąpieniem Moskwy, wycieczkę simulando, w piąciu chorągwi z zamku uszła była), przez nieżyczliwych chłopów naszych już ostrzeżonemu, wielkie z Smoleńska przybyły posiłki; chciałem nihilominus znosić tego nieprzyjaciela, assumere vindictam wylanej krwie braciej swojej, inszą stroną postanowiłem był, zaszedłszy mu na gościniec smoleński i z tejtam strony securum aggredi, lubo periculosum było wnijść między dwa wojska, ale przy ochocie wojskowéj celeritate wszytko stać się mogło. Aż kiedy in ipso puncto do skutku téj imprezy przywiedzenia, i z Orsze i z samego Smoleńska przekradkiem, i z inszych różnych miejsc zaszły mię w Horach wiadomości, że wszytek niemal kommunik konny moskiewski z niemałą częścią podraganionéj piechoty, /113/ także i z częścią armaty, z Smoleńska na zniesienie wojska wyprawiony, już pod obozem w Orszy sine praesidio (bo niemasz zgoła co dzielić) zostawionym wisiał, musiałem z wielką pomieszanej imprezy niekontentecą, regres do Orszy uczynić, zkąd w sześciu tylko milach nieprzyjaciela we 40 tysięcy położonego znalazłem, i co godzina urywając się czatami, i z sobą się targając, rozprawy prędkiej wyglądam. Jako z nierównemi i tantae potentiae siłami? Bogu lepiej wiadomo: bo krom tego szczupłego wojska, ani z Panów ani Ślachty tutejszej, co przedtym tysiącami liczyło, co Sejmy za Theatrum konceptów a ostrych na zasłużonych mają, z tych teraz żadnego nie widać: sam tylko omnio destitutus subsidio, pondus diei tollero, już przez 0 niedziel tak potężnego nieprzyjaciela od Połocka, Witebska, Smoleńska, Mścisławia trzymam na sobie, infestując go przecie, i mięszając imprezy jego, kiedy go bić i znosić nie mogę. — Dłuższemu wytrzymaniu tak słabe nie podoływając siły, jednego z tego dwojga się spodziewać: że uchowaj Boże! wojsko to w jawne praecipitabitur niebezpieczeństwo, i gdy to szwankować będzie, i Rzplta za nami cale corruere musi, albo te kraje wszytkie najprzedniejsze, in medullam prawie całego Xięztwa litewskiego nieprzyjaciel posiędzie, a nie jutro je podobno zrecuperujemy: zwłaszcza kiedy z tych tak ludnych włości, przy tak wielu obronnych miejscach, accedet ludzi sto i drugie tysięcy. Dan d. 8 Augusti 1654.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Родственные ссылки
» Другие статьи раздела LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.
» Эта статья от пользователя Deli2

5 cамых читаемых статей из раздела LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.:
» List P. Mirżeńskiego, do JP. Stefana Korycińskiego Kanclerza w. kor.— Z Wilna d. 30 Augusti r. 1654.
» 16 [Augusti] list[u] księcia jmci do Króla JMci pisanego kopią
» Ceduła z listu.Za Jaswonką pod Ciecierzynem potrzeba była d. 24 Augusli, gdzie obóz nasz zniesiono.
» Relacya potrzseby, która zaszła między wojskiem W.X.Litewskiego a Moskwą pod Ciecierzynem, d.24 Augusti 1654
» Z Wilna d. 16 Augusti r. 1654.

5 последних статей раздела LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.:
» List P. Mirżeńskiego, do JP. Stefana Korycińskiego Kanclerza w. kor.— Z Wilna d. 30 Augusti r. 1654.
» Ceduła z listu.Za Jaswonką pod Ciecierzynem potrzeba była d. 24 Augusli, gdzie obóz nasz zniesiono.
» Relacya potrzseby, która zaszła między wojskiem W.X.Litewskiego a Moskwą pod Ciecierzynem, d.24 Augusti 1654
» Z Wilna d. 16 Augusti r. 1654.
» Z obozu litewskiego d. 14 Augusti 1654.

¤ Перевести статью в страницу для печати
¤ Послать эту cтатью другу

MyArticles 0.6 Alpha 9 for RUNCMS: by RunCms.ru


- Страница создана за 0.04 сек. -