memo.laborunion.lt


Z obozu d. 14 Augusti 1654.

Дата: 2005/10/12 | Раздел: LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.

/116/

      Z obozu d. 14 Augusti 1654. — Czeladź, co dla odzyskiwania trupów naszych jeździła na pobojowisko, powiedziała że /117/ widziała więcej trzech tysięcy trupów nieprzyjacielskich,

ale ich siła uwiódłszy, na tamtem miejscu gdzie tabor ich stał pochowali, i w Dnieprze potopili, których chłopi szkłowscy w niż siła płynących widzieli. Sześciu znacznych w cerkiewce pochowali. Taż czeladź przyprowadzili chłopa od Moskwy uciekającego, który powiedział o potędze tego wojska, że krom tego co z Orszy szło, i to co pod Mścisławiem było, wszytko do nich ciągneło, i godziną tylko potrzeby omieszkało. Potwierdził i to, że wielka u nich była po tej potrzebie trwoga: zaraz ci do Orszy ustąpili, a to drugie mścisławskie wojsko, przez Dniepr się straszliwie topiąc przeprawowało. Na Dnieprze znać było, którym kulbaki płynęły. — Posyła Xże Jmć podjazd dla pewnej wiadomości, za którą co przedsięweźmie? wiedzieć nie możemy.
Cтатья опубликована на сайте "memorandum":
http://www.tarnautojai.lt/memo

Адрес статьи:
http://www.tarnautojai.lt/memo/modules/myarticles/article.php?storyid=59