memo.laborunion.lt


List P. Hetmana wiełk. koron, do JMX Podkanclerzego kor. Dnia 6 Aug.

Дата: 2005/10/14 | Раздел: LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.

/110/

      List P. Hetmana wiełk. koron, do JMX Podkanclerzego kor. Dnia 6 Aug. Pan Jurgicz Rotmistrz, któregom do liana krymskiego posyłał, powracając się z Krymu, przez list d. 29 Julii pisany już doskonałą mi wiadomość przysłał, i wprzód był od przeszłego Hana odprawiony. Lecz go po zejściu hańskiem wróciła Orda, i z utwierdzeniem nieodmiennéj przyjaźni odprawiła. Hanem zgodnie obrali Mechmet Gereja, i posłali po niego do Porty: a jeśliby go Porta nie przysłała, Hana inszego niechcą mieć iedno Sołtan-Gałgę, za którego nie trzebaby się obawiać odmiany przyjaźni. Lubo mię to nie cieszy, iż, Karasz-Murża człowiek u nich wielkiej wagi, i z inszymi się przy Chmielnickim opponuje: i niedługiejby im trzeba pozwalać deliberaciej, byleby constaret, kogo Hanem Porta confirmabit.

      Dla czego, jeżeliby się tak zdało J. K. Mci, że wprzód przed P. Strażnikiem, propter explorandam certitudinem słaćby kogo do Sołtau - Gałgi. — Panu Machowskiemu z Zielenkiem, który był ciężki krajom podolskim, na pod - dniestrzu między Oszanką a Miastkowką nie źle się powiodło. Tabor mu rozgromił, i sam Zielenko ledwie uszedł.


Cтатья опубликована на сайте "memorandum":
http://www.tarnautojai.lt/memo

Адрес статьи:
http://www.tarnautojai.lt/memo/modules/myarticles/article.php?storyid=66