memo.laborunion.lt


Z Wilna d. 16 Augusti r. 1654.

Дата: 2005/10/16 | Раздел: LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.

/118/

      Z Wilna d. 16 Augusti r. 1654. — Ten nieprzyjaciel bardzo tu w tych krajach bierze górę: gdziekolwiek jedno przyjdzie, tam zaraz się chłopi do niego kupią, i już dziesięć powiatów wniwecz obróconych co ja wiem, gdzie najwięcej podatków wybierano.

      Teraz z obozu naszego litewsk. nie mamy nic. Byle tylko poczta przyszła, nie omieszkam dać znać, bo nie masz dnia determinowanego kiedy ma przyjść: aż kiedy Xże P. Hetman ma co oznajmić, dopiero pocztę wyprawuje. — Przyjechał jeden z obozu: ten powiada że Moskwy około obozu naszego na 80 tysięcy jest, i chcą koniecznie Xcia P. Hetmana znieść, ale się im dobrze ogania, często ich czatami urywa. Lubo w małej gromadzie, ale mu codzień wojska przybywa: może być teraz na 10 tysięcy. — Smoleńsk jeszcze się trzyma, i wiele szturmów Moskwa straciła. P. Oberszter Korff (który w oblężeniu jest) dobrze stawa, albowiem z Smoleńska desperacko wypadłszy gdy Moskwa szturmuje, bardzo ich razi.
      Moskwa która była w Głębokiem i naszych zniesła, tegoż dnia wróciła się z wielkim strachem do Połocka nazad, bo się bała jakiej napaści od Wilna: jakoż wiele więźniów (których na ten czas nabrali Moskwa), od nich pouciekali. — P. Biegańskiego Podkomorzego połockiego, zacnego człowieka, żywcem na ten czas wzięli, i jest tam u nich w wielkiem poszanowaniu. Teraz od Połocka cicho z łaski Bożej, bo wojsko moskiewskie poszło ztamtąd na przeciwko Xcia P. Hetmana, zamek osadziwszy.Cтатья опубликована на сайте "memorandum":
http://www.tarnautojai.lt/memo

Адрес статьи:
http://www.tarnautojai.lt/memo/modules/myarticles/article.php?storyid=71