На главную Аккаунт Файлы Ссылки Форум Учебник F.A.Q. Skins/Themes Модули
Поиск
Блок основного меню

    Banderia Prutenorum
    Литовская Метрика

Блок информации сайта
Администрация
Deli2Отправить Deli2 email

memorandum
Рекомендовать нас
Посетители сайта
МАТЕРИАЛЫ : Kubala L. WOJNA MOSKIEWSKA. R. 1654-1655.
 Разместил Deli2. на 2005/9/28 16:50:04 (читали 1059)

DO CZYTELNIKA.

      Zamierzyłem napisać Historyę Siedmioletniej Wojny Północnej. Tak nazwałem wojnę, która się zaczęła z początkiem roku 1654, a skończyła pokojem w Oliwie zawartym w r. 1660. Tymczasem dwa pierwsze lata tej wojny, w dziejopisarstwie naszem prawie pominięte, zabrały mi tyle czasu, że nie wiem, czy mi wiek podeszły pozwoli dokonać zamiaru. Puszczam więc w świat pierwszy dwuletni okres tej wojny p. t. Wojna Moskiewska r. 1654 i 1655.

      Czasy to smutne, smutniejsze niż pospolicie sądzimy, ale poznać je trzeba, bo z całą naszą przeszłością, z życiem narodu związane.
      W każdej ważniejszej sprawie prywatnej sięgamy w przeszłość, szukamy pryorów,-.nie żeby się chlubić lub pocieszać, ale że konieczna potrzcba tego wymaga. Cóż — gdy chodzi o sprawy publiczne! Wiadomo, że mniej kul-turne plemiona w kolebce swego rozwoju czują potrzebę zachowania w pamięci podań i przygód swoich przodków, zmian w obyczajach i stosunków z ościennymi.
      Tradycya potężnego społeczeństwa, gromadząc rezultaty działalności ludzkiej, jest czynnikiem w rozwoju psychicznym i wpływa na przyrost zdolności.
      Rachując się z przeszłością i korzystając z doświadczeń, poznajemy samych siebie, do czegośmy zdolni i co zdziałać możemy.
      Nie można też zapominać, że przeszłość jest nierozdzielnie z naszym organizmem złączona — z naszą pamięcią, bez której świat byłby dla nas chaosem, z którego ani ziarna pod przyszłość wydobyćbyśmy nie mogli. Znajomość dziejów rozszerza zakres naszej pamięci w odległe czasy, ożywia ją, utrwala, porządkuje i pozwala grupować fakta z dziedziny wszelkiej wiedzy — a ci, co twierdzą, że trzeba żyć teraźniejszością, nie oglądając się za siebie, nie zdają sobie sprawy, czy to możliwe, i z równem prawem mogliby powiedzieć, że słońca nie potrzebują, bo i bez niego w dzień widzą, a w nocy śpią...
      Nie oglądając się za siebie, teraźniejszości zrozumieć nie można, a oceniając stan obecny, trzeba brać pod uwagę przeszłość i przyszłość.
      Kiedy Rzpta nasza żyła całą pełnią politycznego bytu, historya służyła ku ozdobie i sławie ojczyzny; stawiała panującym i poddanym przykłady i wzór do naśladowania; była nauką dla młodzieży szlacheckiej. Realne interesy państwa spoczywały w rękach ludzi, którym stały otworem publiczne i tajne archiwa. Ci patrzyli na przebieg wypadków, jak w niezawodny drogoskaz tego, co się miało stać w przyszłości; mówili i działali zrozumiale dla narodu. Szlachta czuła w całej pełni odpowiedzialność za całą przeszłość, którą w piersiach swoich nosiła, czuła się dziedzicem przodków, ich wad i przymiotów, nabytych w pocie czoła i ofiarach krwawych.
      Dla nas, w dzisiejszem położeniu, znajomość dziejówojczystych poważniejsze ma znaczenie, nie tylko dlatego,że dodaje wartości w oczach cudzych i własnych, że zapał nieci, patryotyzm podnosi — ale gdy się rwie tradycya i milkną wspomnienia, historya budzi je do życia.Za jej dotknięciem dobywają się z pyłu wieków starożytne obyczaje, zapomniane wierzenia, odziedziczona sprawność i pogrzebane tajemnice — a gdzie ojczyzna w obłokach, gdzie się tworzy państwo duchowe, historya trzymaje przy ziemi, prawdy dziejowej uczy i ludzi wspólną przeszłością i nadzieją jednoczy.

Autor.

Wyprawa cara na Litwę. - Bitwa pod Szkłowem i pod Szepielewiczami. - Zdobycie Smoleńska.

 

 
Родственные ссылки

· Ещё из МАТЕРИАЛЫ
· Новости от Deli2

Самая читаемая новость из МАТЕРИАЛЫ
· Гипотезы о взаимоотношениях балтийских и славянских языков

Самая свежая новость из МАТЕРИАЛЫ
· Зигмас Зинкявичюс

Версия для печати  Написать о статье другу- Страница создана за 0.03 сек. -