F.A.Q. Skins/Themes

    Banderia Prutenorum
    

[Biblio]
:
35
XVI .

. (

: : : :  
 •   ..

 • . (-)
  Deli2 Jun-11-2005 6556
 •  "STATUTIS CERTIS IN SCRIPTA REDACTIS" (1522)

 • Sigismundus Dei gratia rex Poloniae et magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiaeque dominus et heres etc.
  Deli2 Jul-06-2005 7024
 •  Jakubovskis J. TAUTYBIŲ SANTYKIAI LIETUVOJE PRIEŠ LIUBLINO UNIJĄ.

 • Janas Jakubovskis
  Deli2 Jul-12-2005 5458
 •  Jakubowski J. STUDYA NAD STOSUNKAMI NARODOWOŚCIOWEMI NA LITWIE PRZED UNIĄ LUBELSKĄ.

 • Jan Jakubowski
  Deli2 Jul-14-2005 48709
 •  Jurginis J. AUŠROS VARTAI

 • Jurginis J.
  Deli2 Jul-16-2005 8970
 •  ALBERTAS GOŠTAUTAS, VILNIAUS VAIVADA, BONAI SFORCAI, LENKIJOS KARALIENEI, PRIEŠ KUNIGAIKŠTĮ KONSTANTINĄ OSTROGIŠKĮ IR PRIEŠ RADVILAS

 • ALBERTAS GOŠTAUTAS, VILNIAUS VAIVADA, BONAI SFORCAI, LENKIJOS KARALIENEI, PRIEŠ KUNIGAIKŠTĮ KONSTANTINĄ OSTROGIŠKĮ IR PRIEŠ RADVILAS
  Deli2 Jul-17-2005 8835
 •   ..

 • .. / ., . . ..; . .. .., ., 1987, . 586-609.
  Deli2 Jul-17-2005 7221
 •  i .. -I
 • Deli2 Jul-17-2005 5525
 •   ..

 • ., 1994. . 62-79
  Deli2 Jul-18-2005 4122
 •  Zinkevičius Z. KAIP KALBĖJO SENIEJI VILNIEČIAI

 • Zinkevičius Z. KAIP KALBĖJO SENIEJI VILNIEČIAI
  Deli2 Sep-22-2011 3953

  [ | [1] 2 3 4 5 » ]


  XVIII
  Rakutis V. LDK KARIUOMENĖ KETVERIŲ METŲ SEIMO LAIKOTARPIU (1788-1792)

  XVII
  LIST OD KSIĘCIA IMCI PANA KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA, WOJEWODY WILEŃSKIEGO, HETMANA W.KS.LITEWSKIEGO, DO SEHINA BORYSEWICZA, BOJARZYNA DUMNEGO I NA TEN CZAS HETMANA NAJWYŻSZEGO NAD
  . , 1648-1657 .
  . " (1655-1661 .)
  Borščiakas Elijas. UKRAINA, LIETUVA IR PRANCŪZŲ DIPLOMATIJA 1648-1657 METAIS

  XVI
  "STATUTIS CERTIS IN SCRIPTA REDACTIS" (1522)
  Zinkevičius Z. DAR KARTĄ DĖL LIETUVIŲ XVI-XVII A. RAŠTŲ KALBOS KILMĖS
  ..
  Jakubowski J. STUDYA NAD STOSUNKAMI NARODOWOŚCIOWEMI NA LITWIE PRZED UNIĄ LUBELSKĄ.
  ..
  Zinkevičius Z. DĖL LIETUVIŲ RAŠOMOSIOS KALBOS KILMĖS
  ALBERTAS GOŠTAUTAS, VILNIAUS VAIVADA, BONAI SFORCAI, LENKIJOS KARALIENEI, PRIEŠ KUNIGAIKŠTĮ KONSTANTINĄ OSTROGIŠKĮ IR PRIEŠ RADVILAS
  Jakubovskis J. TAUTYBIŲ SANTYKIAI LIETUVOJE PRIEŠ LIUBLINO UNIJĄ.
  ..
  i .. -I
  Zinkevičius Z. KAIP KALBĖJO SENIEJI VILNIEČIAI
  Jurginis J. AUŠROS VARTAI

  XV
  Jonynas I. ONA VYTAUTIENĖ
  Ekdahl S. DIE FLUCHT DER LITAUER IN DER SCHLACHT BEI TANNENBERG
  1413 .
  CRONICA CONFLICTUS WLADISLAI, REGIS POLONIAE, CUM CRUCIFERIS
  Długosz J. DZIEJE POLSKIE. ROK 1403. ROK 1408.
  .
  6.V.1434
  Długosz J. DZIEJE POLSKIE. ROK 1410

  XIV
  "OMNES NATIONE LYTHUANOS" (1387)
  . : ?
  20.II.1387

  XIII
  .. ͻ ?
  Vaitkevičius G. ANKSTYVASIS VILNIUS: ĮRODOMUMO VINGIAI
  Gudavičius E. FOLLOWING THE TRACKS OF A MYTH

  XII
  Baranauskas T. THE FORMATION OF THE LITHUANIAN STATE
  ..

  XII
  .. IV-VII
  .. .
  .. --
  Girininkas A. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. T. 1. Akmens amžius
  ..
  .
  ..
  ..
  . . -
  Vladas Žulkus. DIE KUREN IM OSTSEERAUM
  Vanagas A. LIETUVIŲ VANDENVARDŽIAI
  ..
  .


  .. // : (), ., 1997

  I
  II XI-XVI .
  III XVII-XVIII .
  IV XX .
  V : XX.
  VI - XIV .:

  . . XV -XVII . (... I) ., 1954.
  IV XVII . ()
  V ( , , 30-70- XVII.)
  VI XVII .

  .. I "OF THE RUSSE COMMON WEALTH" ʲ . -.1891.
  IV.

  Kubala L. WOJNA MOSKIEWSKA. R. 1654-1655. SZKICE HISTORYCZNE, SER.III, WARSZAWA, 1910
  VII. WYPRAWA CARA NA LITWĘ. - BITWA POD SZKŁOWEM I POD SZEPIELEWICZAMI. - ZDOBYCIE SMOLEŃSKA.

  . - .,1890-1901.- .1-3.
  57-. ѣ 30. . . . ѣ
  58-. ѣ 30 2. 1) . . . ѣ
  59-. ѣ 30/ 15. 1) . . . ѣ
  692-,
  694-. . ѣ
  696-. . ѣ ѣ .
  703-. ѣ .
  705-, . ѣ ѣ
  716-. . . ѣ
  717-. , .ѣ , ѣ ѣ
  718-, ѣ ѣ
  732-. ѣ ѣ .
  736-. ѣ


  -

  , . . 1-15. ., 1861- 1892.
  1648, 16. ѣ ѣ ѣ
  1648, 20. ѣ ѣ
  1649, 3. ѣ .
  1649, e 13. ѣ ѣ .
  1654, . - . i ѣ
  1654, a.- ., i ѣ
  1654, 7- 9.
  1654, .-.,
  1654, i-, i
  1654, i-.
  1655, i - .
  1655, ,

  LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.
  16 [Augusti] list[u] księcia jmci do Króla JMci pisanego kopią
  Ceduła z listu.Za Jaswonką pod Ciecierzynem potrzeba była d. 24 Augusli, gdzie obóz nasz zniesiono.
  List P. Hetmana wiełk. koron, do JMX Podkanclerzego kor. Dnia 6 Aug.
  List P. Mirżeńskiego, do JP. Stefana Korycińskiego Kanclerza w. kor. Z Wilna d. 30 Augusti r. 1654.
  List Xięcia Radziwiłła Hetmana w. lit. do Xiędza Jerzego Tyszkiewicza. Bisk. wileńsk. Dan d. 8 Augusti 1654.
  List z obozu pod Szkłowem d. 12 Augusti r. 1654.
  List z Wilna d. 20 Augusti, do Warszawy.
  List z Wilna d. 8 Aug.
  Relacya potrzseby, która zaszła między wojskiem W.X.Litewskiego a Moskwą pod Ciecierzynem, d.24 Augusti 1654
  Z obozu d. 14 Augusti 1654.
  Z obozu litewskiego d. 13 Augusti r. 1654.
  Z obozu litewskiego d. 14 Augusti 1654.
  Z obozu pod Orszą dnia 2 Augusti, pisany do Wilna.
  Z Wilna d. 16 Augusti r. 1654.

  , . ., 18411892.- .1-5.
  1658 ѣ. , ѣ.

  , ., 1813-1894, .1-5.
  1667, 1, ( ѣ) Ѣ ѣ ѣ

  . . Vilnius: 1995

  I. .

  PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA
  Rok 1660

  . . - , .., , 1991
  III. -
  Norman Davies. EUROPE: A HISTORY
  CHRISTENDOM IN CRISIS PESTIS (p. 455-468)
  Jerzy Ochmański. LITEWSKA GRANICA ETNICZNA NA WSCHODZIE OD EPOKI PLEMIENNEJ DO XVI WIEKU
  .WSTĘP
  1. ROZWÓJ I WYNIKI BADAN NAD WSCHODNIĄ GRANICĄ LITEWSKO-RUSKĄ OKRESU WCZESNOHISTORYCZNEGO DO XVI WIEKU
  2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
  3. WALKA LITWY Z RUSIĄ O GRANICĘ POLITYCZNĄ DO XIII WIEKU
  4. POGRANICZE LITEWSKO-KRYWICKIE W EPOCE PLEMIENNEJ
  5. KWESTIA ZASIĘGU OSADNICTWA LITEWSKIEGO I RUSKIEGO NA POGRANICZU WSCHODNIM W XIII WIEKU
  6. STOSUNKI WYZNANIOWE NA POGRANICZU LITEWSKO-RUSKIM DO POŁOWY XVI WIEKU
  7. WSCHODNIA GRANICA LITEWSKA W ŚWIETLE TOPONOMASTYKI
  8. ZASIĘG LITEWSZCZYZNY NA WSCHODZIE W ŚWIETLE INWENTARZY DÓBR ZIEMSKICH Z KOŃCA XVI WIEKU
  9. WYSPY LITEWSKIE W GŁĘBI BIAŁORUSI W XIV - XVI WIEKU
  A. LITHUANIA PROPRIA I JEJ ZASIĘG NA WSCHODZIE W XV - XVI WIEKU
  B. WYNIKI BADAN, SPIS MAP, SPIS TREŚCI
  C. LITHUANIAN ETHNICAL BOUNDARY IN THE EAST FROM THE ANCESTRAL EPOCH TILL THE SIXTEENTH CENTURY

  IE
  66. (1441) ѣ ѣ, , , a ѣ ѣ . ѣ.
  67. ѣ, . ѣ.
  68. 1507. ѣ, o , ѣ , a ѣ , , ѣ ...
  69. 1516 9. ѣ, . , ѣ ѣ . ѣ
  70. 1552 . ѣ, ѣ . , o ѣ . ѣ.
  71. 1555 30. ѣ, ѣ ѣ ѣi . ѣ.  ?

  ?
  !

  :

  ...
  .
   : 2
   : 0
   : 2

  - 0.15 . -