F.A.Q. Skins/Themes

    Banderia Prutenorum
    

[Biblio]
:
35
XVII .

. (

: : : :  
 •  LIST OD KSIĘCIA IMCI PANA KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA, WOJEWODY WILEŃSKIEGO, HETMANA W.KS.LITEWSKIEGO, DO SEHINA BORYSEWICZA, BOJARZYNA DUMNEGO I NA TEN CZAS HETMANA NAJWYŻSZEGO NAD

 • K.Radziwiłł SPRAWY WOJENNE I POLITYCZNE 1621-1633, Paryź, 1859, str.706-707.
  Deli2 Jul-18-2005 6913
 •  Borščiakas Elijas. UKRAINA, LIETUVA IR PRANCŪZŲ DIPLOMATIJA 1648-1657 METAIS

 • Borščiakas Elijas. Praeitis / Lietuvos istorijos d-ja; sudarė [1992 m.] J. Kiaupienė, Z. Kiaupa; red. B. Dundulis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1992, t. 3, 262, [1] p.
  Deli2 Jan-15-2007 6125
 •   . " (1655-1661 .)

 • " (1655-1661 .): -
  Deli2 Oct-04-2007 5204
 •   . , 1648-1657 .
 • Deli2 Oct-28-2007 6674

  [ | [1] 2 3 4 5 » ]


  XVIII
  Rakutis V. LDK KARIUOMENĖ KETVERIŲ METŲ SEIMO LAIKOTARPIU (1788-1792)

  XVII
  Borščiakas Elijas. UKRAINA, LIETUVA IR PRANCŪZŲ DIPLOMATIJA 1648-1657 METAIS
  LIST OD KSIĘCIA IMCI PANA KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA, WOJEWODY WILEŃSKIEGO, HETMANA W.KS.LITEWSKIEGO, DO SEHINA BORYSEWICZA, BOJARZYNA DUMNEGO I NA TEN CZAS HETMANA NAJWYŻSZEGO NAD
  . , 1648-1657 .
  . " (1655-1661 .)

  XVI
  ALBERTAS GOŠTAUTAS, VILNIAUS VAIVADA, BONAI SFORCAI, LENKIJOS KARALIENEI, PRIEŠ KUNIGAIKŠTĮ KONSTANTINĄ OSTROGIŠKĮ IR PRIEŠ RADVILAS
  Jakubovskis J. TAUTYBIŲ SANTYKIAI LIETUVOJE PRIEŠ LIUBLINO UNIJĄ.
  ..
  i .. -I
  Zinkevičius Z. KAIP KALBĖJO SENIEJI VILNIEČIAI
  Jurginis J. AUŠROS VARTAI
  "STATUTIS CERTIS IN SCRIPTA REDACTIS" (1522)
  Zinkevičius Z. DAR KARTĄ DĖL LIETUVIŲ XVI-XVII A. RAŠTŲ KALBOS KILMĖS
  ..
  Jakubowski J. STUDYA NAD STOSUNKAMI NARODOWOŚCIOWEMI NA LITWIE PRZED UNIĄ LUBELSKĄ.
  ..
  Zinkevičius Z. DĖL LIETUVIŲ RAŠOMOSIOS KALBOS KILMĖS

  XV
  .
  6.V.1434
  Długosz J. DZIEJE POLSKIE. ROK 1410
  Jonynas I. ONA VYTAUTIENĖ
  Ekdahl S. DIE FLUCHT DER LITAUER IN DER SCHLACHT BEI TANNENBERG
  1413 .
  CRONICA CONFLICTUS WLADISLAI, REGIS POLONIAE, CUM CRUCIFERIS
  Długosz J. DZIEJE POLSKIE. ROK 1403. ROK 1408.

  XIV
  . : ?
  20.II.1387
  "OMNES NATIONE LYTHUANOS" (1387)

  XIII
  Gudavičius E. FOLLOWING THE TRACKS OF A MYTH
  .. ͻ ?
  Vaitkevičius G. ANKSTYVASIS VILNIUS: ĮRODOMUMO VINGIAI

  XII
  ..
  Baranauskas T. THE FORMATION OF THE LITHUANIAN STATE

  XII
  .
  ..
  ..
  . . -
  Vladas Žulkus. DIE KUREN IM OSTSEERAUM
  Vanagas A. LIETUVIŲ VANDENVARDŽIAI
  ..
  .
  .. IV-VII
  .. .
  .. --
  Girininkas A. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. T. 1. Akmens amžius
  ..


  .. // : (), ., 1997

  I
  II XI-XVI .
  III XVII-XVIII .
  IV XX .
  V : XX.
  VI - XIV .:

  . . XV -XVII . (... I) ., 1954.
  IV XVII . ()
  V ( , , 30-70- XVII.)
  VI XVII .

  .. I "OF THE RUSSE COMMON WEALTH" ʲ . -.1891.
  IV.

  Kubala L. WOJNA MOSKIEWSKA. R. 1654-1655. SZKICE HISTORYCZNE, SER.III, WARSZAWA, 1910
  VII. WYPRAWA CARA NA LITWĘ. - BITWA POD SZKŁOWEM I POD SZEPIELEWICZAMI. - ZDOBYCIE SMOLEŃSKA.

  . - .,1890-1901.- .1-3.
  57-. ѣ 30. . . . ѣ
  58-. ѣ 30 2. 1) . . . ѣ
  59-. ѣ 30/ 15. 1) . . . ѣ
  692-,
  694-. . ѣ
  696-. . ѣ ѣ .
  703-. ѣ .
  705-, . ѣ ѣ
  716-. . . ѣ
  717-. , .ѣ , ѣ ѣ
  718-, ѣ ѣ
  732-. ѣ ѣ .
  736-. ѣ


  -

  , . . 1-15. ., 1861- 1892.
  1648, 16. ѣ ѣ ѣ
  1648, 20. ѣ ѣ
  1649, 3. ѣ .
  1649, e 13. ѣ ѣ .
  1654, . - . i ѣ
  1654, a.- ., i ѣ
  1654, 7- 9.
  1654, .-.,
  1654, i-, i
  1654, i-.
  1655, i - .
  1655, ,

  LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.
  16 [Augusti] list[u] księcia jmci do Króla JMci pisanego kopią
  Ceduła z listu.Za Jaswonką pod Ciecierzynem potrzeba była d. 24 Augusli, gdzie obóz nasz zniesiono.
  List P. Hetmana wiełk. koron, do JMX Podkanclerzego kor. Dnia 6 Aug.
  List P. Mirżeńskiego, do JP. Stefana Korycińskiego Kanclerza w. kor. Z Wilna d. 30 Augusti r. 1654.
  List Xięcia Radziwiłła Hetmana w. lit. do Xiędza Jerzego Tyszkiewicza. Bisk. wileńsk. Dan d. 8 Augusti 1654.
  List z obozu pod Szkłowem d. 12 Augusti r. 1654.
  List z Wilna d. 20 Augusti, do Warszawy.
  List z Wilna d. 8 Aug.
  Relacya potrzseby, która zaszła między wojskiem W.X.Litewskiego a Moskwą pod Ciecierzynem, d.24 Augusti 1654
  Z obozu d. 14 Augusti 1654.
  Z obozu litewskiego d. 13 Augusti r. 1654.
  Z obozu litewskiego d. 14 Augusti 1654.
  Z obozu pod Orszą dnia 2 Augusti, pisany do Wilna.
  Z Wilna d. 16 Augusti r. 1654.

  , . ., 18411892.- .1-5.
  1658 ѣ. , ѣ.

  , ., 1813-1894, .1-5.
  1667, 1, ( ѣ) Ѣ ѣ ѣ

  . . Vilnius: 1995

  I. .

  PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA
  Rok 1660

  . . - , .., , 1991
  III. -
  Norman Davies. EUROPE: A HISTORY
  CHRISTENDOM IN CRISIS PESTIS (p. 455-468)
  Jerzy Ochmański. LITEWSKA GRANICA ETNICZNA NA WSCHODZIE OD EPOKI PLEMIENNEJ DO XVI WIEKU
  .WSTĘP
  1. ROZWÓJ I WYNIKI BADAN NAD WSCHODNIĄ GRANICĄ LITEWSKO-RUSKĄ OKRESU WCZESNOHISTORYCZNEGO DO XVI WIEKU
  2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
  3. WALKA LITWY Z RUSIĄ O GRANICĘ POLITYCZNĄ DO XIII WIEKU
  4. POGRANICZE LITEWSKO-KRYWICKIE W EPOCE PLEMIENNEJ
  5. KWESTIA ZASIĘGU OSADNICTWA LITEWSKIEGO I RUSKIEGO NA POGRANICZU WSCHODNIM W XIII WIEKU
  6. STOSUNKI WYZNANIOWE NA POGRANICZU LITEWSKO-RUSKIM DO POŁOWY XVI WIEKU
  7. WSCHODNIA GRANICA LITEWSKA W ŚWIETLE TOPONOMASTYKI
  8. ZASIĘG LITEWSZCZYZNY NA WSCHODZIE W ŚWIETLE INWENTARZY DÓBR ZIEMSKICH Z KOŃCA XVI WIEKU
  9. WYSPY LITEWSKIE W GŁĘBI BIAŁORUSI W XIV - XVI WIEKU
  A. LITHUANIA PROPRIA I JEJ ZASIĘG NA WSCHODZIE W XV - XVI WIEKU
  B. WYNIKI BADAN, SPIS MAP, SPIS TREŚCI
  C. LITHUANIAN ETHNICAL BOUNDARY IN THE EAST FROM THE ANCESTRAL EPOCH TILL THE SIXTEENTH CENTURY

  IE
  66. (1441) ѣ ѣ, , , a ѣ ѣ . ѣ.
  67. ѣ, . ѣ.
  68. 1507. ѣ, o , ѣ , a ѣ , , ѣ ...
  69. 1516 9. ѣ, . , ѣ ѣ . ѣ
  70. 1552 . ѣ, ѣ . , o ѣ . ѣ.
  71. 1555 30. ѣ, ѣ ѣ ѣi . ѣ.  ?

  ?
  !

  :

  ...
  .
   : 2
   : 0
   : 2

  - 0.16 . -