F.A.Q. Skins/Themes

    Banderia Prutenorum
    

[Biblio]
:
35
i .. -I
: Deli2 , : Jul-17-2005

i ..


-I . 355

i , . i, i i . 158), i 1528 . , <> i. i , i -, i. , i, -, . i .

i . i(Alšėniškiai) i 154 159); (Radvilos) 621 160); i (Astikaičiai) 337 161); (Goštautai) 466 162); (Kęsgailos) 768 163); i 258 164); -36 165); 47 166); ( ) 124

-I . 356

(Kiškos) 224 167); (Pacai) 97 168); (Chodkevičiai) 198 169); (Mantautai) 37 170); 115 171); (Davainiai) 33 172); 160 173); 279 174); 65 175); 45 176); (Sapiegos) 153 177); 37 178); 46 179); 72 180); 66 181); 46 182); 112 183); 125 184);.

-I . 357

(Vežgailos) 80 185); 38 186); 155 187); (Mangirdavičiaus) 32 . i , , i - , . : i, i i 433 , . . i(Ostrogiškis), i 426 , i152 , (Sanguškos) 170 188); i 84 189); . 79 ; . i 55 190); .i(Čartoriskiai) 55 191); . i 45 192); . i 65 193); . i ( ) 40 194); 33 ; . i 41 195) . i i i : . i- (e) 24 ; ki ai 35 196);

-I . 358

i 8 197); i 18 ; .ki 15 ; i 12 198); cki 13 ; i 11 199); .i 17 200); .ki (i) 12 ; (i) 2 ; i () 4 ; .i () 7 ; . () 10 ; . ki 17 201); .i 25 202); .i 22 203); i 9 204); . 15 205}; . 10 206); .i i 18 205); .i 4 208); .i ( ) 14 ; .i (i) 5 ; .i 1 ; .i, 29 ; .i 20 209); . 8; .i 4; .i 3210); . 14 ; . i 3; 3; 6 ; . 1 ; . 1 . , - i . i , , ., i, ( ) 53 , ( i ) (282 ), i (

-I . 359

821 ), 36 , (245 ), i ( 732 ), 56 , (194 ), i ( 712 ), 80 , (1995 ), i ( 688 ). i 64 , (331 ), i (Ukmergė) ( 402 ) 71/2 (59 ) 91 . , (364 ), i , 21 , (255 ), i ( 350 ) . , . . , i 211). i ,

-I . 360

i i i, . , , , , , guli, homines tnts, viri fmosi, XIIXIII ., , , XIV XV ., 1447., i i, .

, , , , i - . , , i, i, , , i. , ., i . XV. ,
158) i i - .
159) ., i i122; .i i 28 - 4 .
160) i , . i, i, 261 ; , i 69; , i 39 , 260 .
161) i 116 ; i 131, 90 .
162) .
163) i(Trakų), i(Žemaitijos), 371 ; 246 ; 151 .
164) , i 197 ; 61 .
165) () 12 : 7 ; i 17 .
166) , i i, 7 ; , , 38 ; 2 .
167) , i.
168) , i.
169) , , i.
170) , i.
171) Kii 43 ; 17 ; i, 16, , , 4; 2; 33.
172) , , 33 .
173) 55 ; 55 ; 7 ; 32; , , 6 ; 5 .
174) , i, 148, 88; a , i, 31 ; 12 .
175) 16 ; 13; 3 ; 15; 1 ; 17 .
176) , 43 ; i 2 .
177) 21 : 9; 26; 47; 19; i 4; 27.
178) .
179) , i , 25 ; 21.
180) 25 ; 16; 13; 5 ; i 4 ; 6 ; 3 .
181) .
182) 28 ; 10; 8.
183) 20; 3; i 8; 76; 5.
184) , i i 78; 14; 32; 1.
185) . , i, 79 ; 1.
186) i 25 ; 13 .
187) 28 ; 1 ; i 33; 19; 41; 3 ; 30.
188) . i85 ; 5 ; .i i 38; . 42.
189) . 52 ; 15; 12; 5.
190) .i 43 ; 6 ; 4.
191) . 33 ; 22 .
192) .31 ; 14 .
193) . 10 ; .2 ; . 1; 1; i1; . 9: . 5; . o5 ; 13; 14; . 4.
194) . i 23 ; 2 ; i9. 4; 2 .
195) i5 ; i 11 ; 7 ; 3 ; 5 ; 5 ; 4 ; 1 .
196) i6 ; ie 21; 14.
197) 6 : 2.
198) .8; 4.
199) .5; 4; 2.
200) ..
201) .i 3: 2; 8; i4.
202) . .
203) i 12; 4; 6.
204) 3; i2; 4.
205) 14; 1 .
206) 5: 5.
207) i i15 ; i i3 .
208) 2; i1; 1 .
209) 12 ; ki i 8 .
210) .1 ; i1 ; i 1 .
211) 114 139 ; 34 79 ; 13 14 ; 80 86 ; 19 27 ; 40 96 ; 222 329 ; 49 92 ; 188 262 ; 55 98 ; 166 169 ; i, 84 ,234 ; 25 47 ; 23 40 ; 21 24 ; 15 32 ; 314 321 ; 56 116 ; 135 151 ; 45 46 ; 111 .117 ; 238 263 ; 118 122 ; 26 26 : 17 17 ; 31 . 31 ; 32 . 32 ; 49 59 ; 96 193 ; 69 .73 ; 36 36 ; 189 243 ; 216 248 ; 32 96 ; 44 69 ; 106 165 ; 294 . 379 ; 51 . 55 ; 43 69 . i : 75 126 ; 96 118 ; 53 82 ; 116 - 139 ; 78 85 ; 24 51 : 38 66 . , 36 , 116 ; 89 102 ; 49 57 ; 19 21 ; 3 3 ; 30 83 : 8 14 ; 1748 24 1839 . . . . . 1. , , ie , .

[ XVI | ]


XVIII
Rakutis V. LDK KARIUOMENĖ KETVERIŲ METŲ SEIMO LAIKOTARPIU (1788-1792)

XVII
Borščiakas Elijas. UKRAINA, LIETUVA IR PRANCŪZŲ DIPLOMATIJA 1648-1657 METAIS
LIST OD KSIĘCIA IMCI PANA KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA, WOJEWODY WILEŃSKIEGO, HETMANA W.KS.LITEWSKIEGO, DO SEHINA BORYSEWICZA, BOJARZYNA DUMNEGO I NA TEN CZAS HETMANA NAJWYŻSZEGO NAD
. , 1648-1657 .
. " (1655-1661 .)

XVI
ALBERTAS GOŠTAUTAS, VILNIAUS VAIVADA, BONAI SFORCAI, LENKIJOS KARALIENEI, PRIEŠ KUNIGAIKŠTĮ KONSTANTINĄ OSTROGIŠKĮ IR PRIEŠ RADVILAS
Jakubovskis J. TAUTYBIŲ SANTYKIAI LIETUVOJE PRIEŠ LIUBLINO UNIJĄ.
..
i .. -I
Zinkevičius Z. KAIP KALBĖJO SENIEJI VILNIEČIAI
Jurginis J. AUŠROS VARTAI
"STATUTIS CERTIS IN SCRIPTA REDACTIS" (1522)
Zinkevičius Z. DAR KARTĄ DĖL LIETUVIŲ XVI-XVII A. RAŠTŲ KALBOS KILMĖS
..
Jakubowski J. STUDYA NAD STOSUNKAMI NARODOWOŚCIOWEMI NA LITWIE PRZED UNIĄ LUBELSKĄ.
..
Zinkevičius Z. DĖL LIETUVIŲ RAŠOMOSIOS KALBOS KILMĖS

XV
.
6.V.1434
Długosz J. DZIEJE POLSKIE. ROK 1410
Jonynas I. ONA VYTAUTIENĖ
Ekdahl S. DIE FLUCHT DER LITAUER IN DER SCHLACHT BEI TANNENBERG
1413 .
CRONICA CONFLICTUS WLADISLAI, REGIS POLONIAE, CUM CRUCIFERIS
Długosz J. DZIEJE POLSKIE. ROK 1403. ROK 1408.

XIV
. : ?
20.II.1387
"OMNES NATIONE LYTHUANOS" (1387)

XIII
Gudavičius E. FOLLOWING THE TRACKS OF A MYTH
.. ͻ ?
Vaitkevičius G. ANKSTYVASIS VILNIUS: ĮRODOMUMO VINGIAI

XII
..
Baranauskas T. THE FORMATION OF THE LITHUANIAN STATE

XII
.
..
..
. . -
Vladas Žulkus. DIE KUREN IM OSTSEERAUM
Vanagas A. LIETUVIŲ VANDENVARDŽIAI
..
.
.. IV-VII
.. .
.. --
Girininkas A. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. T. 1. Akmens amžius
..


.. // : (), ., 1997

I
II XI-XVI .
III XVII-XVIII .
IV XX .
V : XX.
VI - XIV .:

. . XV -XVII . (... I) ., 1954.
IV XVII . ()
V ( , , 30-70- XVII.)
VI XVII .

.. I "OF THE RUSSE COMMON WEALTH" ʲ . -.1891.
IV.

Kubala L. WOJNA MOSKIEWSKA. R. 1654-1655. SZKICE HISTORYCZNE, SER.III, WARSZAWA, 1910
VII. WYPRAWA CARA NA LITWĘ. - BITWA POD SZKŁOWEM I POD SZEPIELEWICZAMI. - ZDOBYCIE SMOLEŃSKA.

. - .,1890-1901.- .1-3.
57-. ѣ 30. . . . ѣ
58-. ѣ 30 2. 1) . . . ѣ
59-. ѣ 30/ 15. 1) . . . ѣ
692-,
694-. . ѣ
696-. . ѣ ѣ .
703-. ѣ .
705-, . ѣ ѣ
716-. . . ѣ
717-. , .ѣ , ѣ ѣ
718-, ѣ ѣ
732-. ѣ ѣ .
736-. ѣ


-

, . . 1-15. ., 1861- 1892.
1648, 16. ѣ ѣ ѣ
1648, 20. ѣ ѣ
1649, 3. ѣ .
1649, e 13. ѣ ѣ .
1654, . - . i ѣ
1654, a.- ., i ѣ
1654, 7- 9.
1654, .-.,
1654, i-, i
1654, i-.
1655, i - .
1655, ,

LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.
16 [Augusti] list[u] księcia jmci do Króla JMci pisanego kopią
Ceduła z listu.Za Jaswonką pod Ciecierzynem potrzeba była d. 24 Augusli, gdzie obóz nasz zniesiono.
List P. Hetmana wiełk. koron, do JMX Podkanclerzego kor. Dnia 6 Aug.
List P. Mirżeńskiego, do JP. Stefana Korycińskiego Kanclerza w. kor. Z Wilna d. 30 Augusti r. 1654.
List Xięcia Radziwiłła Hetmana w. lit. do Xiędza Jerzego Tyszkiewicza. Bisk. wileńsk. Dan d. 8 Augusti 1654.
List z obozu pod Szkłowem d. 12 Augusti r. 1654.
List z Wilna d. 20 Augusti, do Warszawy.
List z Wilna d. 8 Aug.
Relacya potrzseby, która zaszła między wojskiem W.X.Litewskiego a Moskwą pod Ciecierzynem, d.24 Augusti 1654
Z obozu d. 14 Augusti 1654.
Z obozu litewskiego d. 13 Augusti r. 1654.
Z obozu litewskiego d. 14 Augusti 1654.
Z obozu pod Orszą dnia 2 Augusti, pisany do Wilna.
Z Wilna d. 16 Augusti r. 1654.

, . ., 18411892.- .1-5.
1658 ѣ. , ѣ.

, ., 1813-1894, .1-5.
1667, 1, ( ѣ) Ѣ ѣ ѣ

. . Vilnius: 1995

I. .

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA
Rok 1660

. . - , .., , 1991
III. -
Norman Davies. EUROPE: A HISTORY
CHRISTENDOM IN CRISIS PESTIS (p. 455-468)
Jerzy Ochmański. LITEWSKA GRANICA ETNICZNA NA WSCHODZIE OD EPOKI PLEMIENNEJ DO XVI WIEKU
.WSTĘP
1. ROZWÓJ I WYNIKI BADAN NAD WSCHODNIĄ GRANICĄ LITEWSKO-RUSKĄ OKRESU WCZESNOHISTORYCZNEGO DO XVI WIEKU
2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
3. WALKA LITWY Z RUSIĄ O GRANICĘ POLITYCZNĄ DO XIII WIEKU
4. POGRANICZE LITEWSKO-KRYWICKIE W EPOCE PLEMIENNEJ
5. KWESTIA ZASIĘGU OSADNICTWA LITEWSKIEGO I RUSKIEGO NA POGRANICZU WSCHODNIM W XIII WIEKU
6. STOSUNKI WYZNANIOWE NA POGRANICZU LITEWSKO-RUSKIM DO POŁOWY XVI WIEKU
7. WSCHODNIA GRANICA LITEWSKA W ŚWIETLE TOPONOMASTYKI
8. ZASIĘG LITEWSZCZYZNY NA WSCHODZIE W ŚWIETLE INWENTARZY DÓBR ZIEMSKICH Z KOŃCA XVI WIEKU
9. WYSPY LITEWSKIE W GŁĘBI BIAŁORUSI W XIV - XVI WIEKU
A. LITHUANIA PROPRIA I JEJ ZASIĘG NA WSCHODZIE W XV - XVI WIEKU
B. WYNIKI BADAN, SPIS MAP, SPIS TREŚCI
C. LITHUANIAN ETHNICAL BOUNDARY IN THE EAST FROM THE ANCESTRAL EPOCH TILL THE SIXTEENTH CENTURY

IE
66. (1441) ѣ ѣ, , , a ѣ ѣ . ѣ.
67. ѣ, . ѣ.
68. 1507. ѣ, o , ѣ , a ѣ , , ѣ ...
69. 1516 9. ѣ, . , ѣ ѣ . ѣ
70. 1552 . ѣ, ѣ . , o ѣ . ѣ.
71. 1555 30. ѣ, ѣ ѣ ѣi . ѣ.?

?
!

:

...
.
 : 2
 : 0
 : 2

- 0.06 . -