F.A.Q. Skins/Themes

    Banderia Prutenorum
    

[Biblio]
:
35
i .. -I
: Deli2 , : Jul-17-2005

i ..


-I . 355

i , . i, i i . 158), i 1528 . , <> i. i , i -, i. , i, -, . i .

i . i(Alšėniškiai) i 154 159); (Radvilos) 621 160); i (Astikaičiai) 337 161); (Goštautai) 466 162); (Kęsgailos) 768 163); i 258 164); -36 165); 47 166); ( ) 124

-I . 356

(Kiškos) 224 167); (Pacai) 97 168); (Chodkevičiai) 198 169); (Mantautai) 37 170); 115 171); (Davainiai) 33 172); 160 173); 279 174); 65 175); 45 176); (Sapiegos) 153 177); 37 178); 46 179); 72 180); 66 181); 46 182); 112 183); 125 184);.

-I . 357

(Vežgailos) 80 185); 38 186); 155 187); (Mangirdavičiaus) 32 . i , , i - , . : i, i i 433 , . . i(Ostrogiškis), i 426 , i152 , (Sanguškos) 170 188); i 84 189); . 79 ; . i 55 190); .i(Čartoriskiai) 55 191); . i 45 192); . i 65 193); . i ( ) 40 194); 33 ; . i 41 195) . i i i : . i- (e) 24 ; ki ai 35 196);

-I . 358

i 8 197); i 18 ; .ki 15 ; i 12 198); cki 13 ; i 11 199); .i 17 200); .ki (i) 12 ; (i) 2 ; i () 4 ; .i () 7 ; . () 10 ; . ki 17 201); .i 25 202); .i 22 203); i 9 204); . 15 205}; . 10 206); .i i 18 205); .i 4 208); .i ( ) 14 ; .i (i) 5 ; .i 1 ; .i, 29 ; .i 20 209); . 8; .i 4; .i 3210); . 14 ; . i 3; 3; 6 ; . 1 ; . 1 . , - i . i , , ., i, ( ) 53 , ( i ) (282 ), i (

-I . 359

821 ), 36 , (245 ), i ( 732 ), 56 , (194 ), i ( 712 ), 80 , (1995 ), i ( 688 ). i 64 , (331 ), i (Ukmergė) ( 402 ) 71/2 (59 ) 91 . , (364 ), i , 21 , (255 ), i ( 350 ) . , . . , i 211). i ,

-I . 360

i i i, . , , , , , guli, homines tnts, viri fmosi, XIIXIII ., , , XIV XV ., 1447., i i, .

, , , , i - . , , i, i, , , i. , ., i . XV. ,
158) i i - .
159) ., i i122; .i i 28 - 4 .
160) i , . i, i, 261 ; , i 69; , i 39 , 260 .
161) i 116 ; i 131, 90 .
162) .
163) i(Trakų), i(Žemaitijos), 371 ; 246 ; 151 .
164) , i 197 ; 61 .
165) () 12 : 7 ; i 17 .
166) , i i, 7 ; , , 38 ; 2 .
167) , i.
168) , i.
169) , , i.
170) , i.
171) Kii 43 ; 17 ; i, 16, , , 4; 2; 33.
172) , , 33 .
173) 55 ; 55 ; 7 ; 32; , , 6 ; 5 .
174) , i, 148, 88; a , i, 31 ; 12 .
175) 16 ; 13; 3 ; 15; 1 ; 17 .
176) , 43 ; i 2 .
177) 21 : 9; 26; 47; 19; i 4; 27.
178) .
179) , i , 25 ; 21.
180) 25 ; 16; 13; 5 ; i 4 ; 6 ; 3 .
181) .
182) 28 ; 10; 8.
183) 20; 3; i 8; 76; 5.
184) , i i 78; 14; 32; 1.
185) . , i, 79 ; 1.
186) i 25 ; 13 .
187) 28 ; 1 ; i 33; 19; 41; 3 ; 30.
188) . i85 ; 5 ; .i i 38; . 42.
189) . 52 ; 15; 12; 5.
190) .i 43 ; 6 ; 4.
191) . 33 ; 22 .
192) .31 ; 14 .
193) . 10 ; .2 ; . 1; 1; i1; . 9: . 5; . o5 ; 13; 14; . 4.
194) . i 23 ; 2 ; i9. 4; 2 .
195) i5 ; i 11 ; 7 ; 3 ; 5 ; 5 ; 4 ; 1 .
196) i6 ; ie 21; 14.
197) 6 : 2.
198) .8; 4.
199) .5; 4; 2.
200) ..
201) .i 3: 2; 8; i4.
202) . .
203) i 12; 4; 6.
204) 3; i2; 4.
205) 14; 1 .
206) 5: 5.
207) i i15 ; i i3 .
208) 2; i1; 1 .
209) 12 ; ki i 8 .
210) .1 ; i1 ; i 1 .
211) 114 139 ; 34 79 ; 13 14 ; 80 86 ; 19 27 ; 40 96 ; 222 329 ; 49 92 ; 188 262 ; 55 98 ; 166 169 ; i, 84 ,234 ; 25 47 ; 23 40 ; 21 24 ; 15 32 ; 314 321 ; 56 116 ; 135 151 ; 45 46 ; 111 .117 ; 238 263 ; 118 122 ; 26 26 : 17 17 ; 31 . 31 ; 32 . 32 ; 49 59 ; 96 193 ; 69 .73 ; 36 36 ; 189 243 ; 216 248 ; 32 96 ; 44 69 ; 106 165 ; 294 . 379 ; 51 . 55 ; 43 69 . i : 75 126 ; 96 118 ; 53 82 ; 116 - 139 ; 78 85 ; 24 51 : 38 66 . , 36 , 116 ; 89 102 ; 49 57 ; 19 21 ; 3 3 ; 30 83 : 8 14 ; 1748 24 1839 . . . . . 1. , , ie , .

[ XVI | ]


XVIII
Rakutis V. LDK KARIUOMENĖ KETVERIŲ METŲ SEIMO LAIKOTARPIU (1788-1792)

XVII
Borščiakas Elijas. UKRAINA, LIETUVA IR PRANCŪZŲ DIPLOMATIJA 1648-1657 METAIS
LIST OD KSIĘCIA IMCI PANA KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA, WOJEWODY WILEŃSKIEGO, HETMANA W.KS.LITEWSKIEGO, DO SEHINA BORYSEWICZA, BOJARZYNA DUMNEGO I NA TEN CZAS HETMANA NAJWYŻSZEGO NAD
. , 1648-1657 .
. " (1655-1661 .)

XVI
Jakubovskis J. TAUTYBIŲ SANTYKIAI LIETUVOJE PRIEŠ LIUBLINO UNIJĄ.
..
i .. -I
Zinkevičius Z. KAIP KALBĖJO SENIEJI VILNIEČIAI
Jurginis J. AUŠROS VARTAI
"STATUTIS CERTIS IN SCRIPTA REDACTIS" (1522)
Zinkevičius Z. DAR KARTĄ DĖL LIETUVIŲ XVI-XVII A. RAŠTŲ KALBOS KILMĖS
..
Jakubowski J. STUDYA NAD STOSUNKAMI NARODOWOŚCIOWEMI NA LITWIE PRZED UNIĄ LUBELSKĄ.
..
Zinkevičius Z. DĖL LIETUVIŲ RAŠOMOSIOS KALBOS KILMĖS
ALBERTAS GOŠTAUTAS, VILNIAUS VAIVADA, BONAI SFORCAI, LENKIJOS KARALIENEI, PRIEŠ KUNIGAIKŠTĮ KONSTANTINĄ OSTROGIŠKĮ IR PRIEŠ RADVILAS

XV
Długosz J. DZIEJE POLSKIE. ROK 1410
Jonynas I. ONA VYTAUTIENĖ
Ekdahl S. DIE FLUCHT DER LITAUER IN DER SCHLACHT BEI TANNENBERG
1413 .
CRONICA CONFLICTUS WLADISLAI, REGIS POLONIAE, CUM CRUCIFERIS
Długosz J. DZIEJE POLSKIE. ROK 1403. ROK 1408.
.
6.V.1434

XIV
. : ?
20.II.1387
"OMNES NATIONE LYTHUANOS" (1387)

XIII
.. ͻ ?
Vaitkevičius G. ANKSTYVASIS VILNIUS: ĮRODOMUMO VINGIAI
Gudavičius E. FOLLOWING THE TRACKS OF A MYTH

XII
..
Baranauskas T. THE FORMATION OF THE LITHUANIAN STATE

XII
..
..
. . -
Vladas Žulkus. DIE KUREN IM OSTSEERAUM
Vanagas A. LIETUVIŲ VANDENVARDŽIAI
..
.
.. IV-VII
.. .
.. --
Girininkas A. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. T. 1. Akmens amžius
..
.


.. // : (), ., 1997

I
II XI-XVI .
III XVII-XVIII .
IV XX .
V : XX.
VI - XIV .:

. . XV -XVII . (... I) ., 1954.
IV XVII . ()
V ( , , 30-70- XVII.)
VI XVII .

.. I "OF THE RUSSE COMMON WEALTH" ʲ . -.1891.
IV.

Kubala L. WOJNA MOSKIEWSKA. R. 1654-1655. SZKICE HISTORYCZNE, SER.III, WARSZAWA, 1910
VII. WYPRAWA CARA NA LITWĘ. - BITWA POD SZKŁOWEM I POD SZEPIELEWICZAMI. - ZDOBYCIE SMOLEŃSKA.

. - .,1890-1901.- .1-3.
57-. ѣ 30. . . . ѣ
58-. ѣ 30 2. 1) . . . ѣ
59-. ѣ 30/ 15. 1) . . . ѣ
692-,
694-. . ѣ
696-. . ѣ ѣ .
703-. ѣ .
705-, . ѣ ѣ
716-. . . ѣ
717-. , .ѣ , ѣ ѣ
718-, ѣ ѣ
732-. ѣ ѣ .
736-. ѣ


-

, . . 1-15. ., 1861- 1892.
1648, 16. ѣ ѣ ѣ
1648, 20. ѣ ѣ
1649, 3. ѣ .
1649, e 13. ѣ ѣ .
1654, . - . i ѣ
1654, a.- ., i ѣ
1654, 7- 9.
1654, .-.,
1654, i-, i
1654, i-.
1655, i - .
1655, ,

LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.
16 [Augusti] list[u] księcia jmci do Króla JMci pisanego kopią
Ceduła z listu.Za Jaswonką pod Ciecierzynem potrzeba była d. 24 Augusli, gdzie obóz nasz zniesiono.
List P. Hetmana wiełk. koron, do JMX Podkanclerzego kor. Dnia 6 Aug.
List P. Mirżeńskiego, do JP. Stefana Korycińskiego Kanclerza w. kor. Z Wilna d. 30 Augusti r. 1654.
List Xięcia Radziwiłła Hetmana w. lit. do Xiędza Jerzego Tyszkiewicza. Bisk. wileńsk. Dan d. 8 Augusti 1654.
List z obozu pod Szkłowem d. 12 Augusti r. 1654.
List z Wilna d. 20 Augusti, do Warszawy.
List z Wilna d. 8 Aug.
Relacya potrzseby, która zaszła między wojskiem W.X.Litewskiego a Moskwą pod Ciecierzynem, d.24 Augusti 1654
Z obozu d. 14 Augusti 1654.
Z obozu litewskiego d. 13 Augusti r. 1654.
Z obozu litewskiego d. 14 Augusti 1654.
Z obozu pod Orszą dnia 2 Augusti, pisany do Wilna.
Z Wilna d. 16 Augusti r. 1654.

, . ., 18411892.- .1-5.
1658 ѣ. , ѣ.

, ., 1813-1894, .1-5.
1667, 1, ( ѣ) Ѣ ѣ ѣ

. . Vilnius: 1995

I. .

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA
Rok 1660

. . - , .., , 1991
III. -
Norman Davies. EUROPE: A HISTORY
CHRISTENDOM IN CRISIS PESTIS (p. 455-468)
Jerzy Ochmański. LITEWSKA GRANICA ETNICZNA NA WSCHODZIE OD EPOKI PLEMIENNEJ DO XVI WIEKU
.WSTĘP
1. ROZWÓJ I WYNIKI BADAN NAD WSCHODNIĄ GRANICĄ LITEWSKO-RUSKĄ OKRESU WCZESNOHISTORYCZNEGO DO XVI WIEKU
2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
3. WALKA LITWY Z RUSIĄ O GRANICĘ POLITYCZNĄ DO XIII WIEKU
4. POGRANICZE LITEWSKO-KRYWICKIE W EPOCE PLEMIENNEJ
5. KWESTIA ZASIĘGU OSADNICTWA LITEWSKIEGO I RUSKIEGO NA POGRANICZU WSCHODNIM W XIII WIEKU
6. STOSUNKI WYZNANIOWE NA POGRANICZU LITEWSKO-RUSKIM DO POŁOWY XVI WIEKU
7. WSCHODNIA GRANICA LITEWSKA W ŚWIETLE TOPONOMASTYKI
8. ZASIĘG LITEWSZCZYZNY NA WSCHODZIE W ŚWIETLE INWENTARZY DÓBR ZIEMSKICH Z KOŃCA XVI WIEKU
9. WYSPY LITEWSKIE W GŁĘBI BIAŁORUSI W XIV - XVI WIEKU
A. LITHUANIA PROPRIA I JEJ ZASIĘG NA WSCHODZIE W XV - XVI WIEKU
B. WYNIKI BADAN, SPIS MAP, SPIS TREŚCI
C. LITHUANIAN ETHNICAL BOUNDARY IN THE EAST FROM THE ANCESTRAL EPOCH TILL THE SIXTEENTH CENTURY

IE
66. (1441) ѣ ѣ, , , a ѣ ѣ . ѣ.
67. ѣ, . ѣ.
68. 1507. ѣ, o , ѣ , a ѣ , , ѣ ...
69. 1516 9. ѣ, . , ѣ ѣ . ѣ
70. 1552 . ѣ, ѣ . , o ѣ . ѣ.
71. 1555 30. ѣ, ѣ ѣ ѣi . ѣ.?

?
!

:

...
.
 : 2
 : 0
 : 2

- 0.06 . -